En præsentation af videobaserede samarbejder med forfattere, billedkunstnere og musikere.

Værkerne er initieret af Thomas Seest og det er sitets formål at indramme tværfaglige samarbejder mellem en eller flere kunstnere. Dels for at formidle det allerede eksisterende materiale, men især for at etablere en platform for fremtidige værker af den art.

Sitet har fokus på samarbejder mellem to eller flere parter indenfor forskellige discipliner der i fællesskab udvikler et samlet værk.

Sitet vægter samarbejder hvor alle parter bidrager med nye elementer, skabt til værket specifikt. 

Sitet er ikke en endelig station for værkerne