TALER TIL ET STED

Fire forfattere har bidraget med tekster der peger på et sted – et sted, de med deres tekst har lyst til at tale til. Teksterne er nye, indtalt på lydsiden af forfatterne selv. Billedkunstneren Thomas Seest har iscenesat teksterne, på en (af billedkunstneren) udvalgt location, med forfatteren, eller dennes alter ego, foran kameraet

Fire litteratur-film i 360VR format

se mere(f. 1985) er uddannet fra kunstakademiet i 2013 og har udstillet sine værker i både ind-og udland. På forlaget emancipa(t/ss)ionsfrugten udgiver Hesslbjerg både andres og egne tekstarbejder bl.a. ”På vej til Kina – avokadoen ligger i handskerummet” (2008), ”Vedr. Transformationer” (2010) og ”Positions for sleeping without furniture” (2013). Hans arbejder placerer sig oftest i krydsfeltet mellem tekst og billedkunst og ofte i forlængelse af andre kunstneres prakisser bl.a. Albert Mertz eller Robert Walser.